Yazım Kuralları

Bildiriler katılımcılara, belirtilen kongre temaları üzerine yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını sözel olarak paylaşma fırsatı verir. Bildiriler programda kongre temasına göre gruplandırılırlar. Her bir bildiri oturumuna bir oturum başkanı atanır. Oturum başkanları süreyi paylaştırmaktan ve tartışmayı kolaylaştırmaktan sorumludurlar.

Ortak bildiri çalışmaları için, yazarlardan biri yazışmaktan sorumlu ve sunucu olarak belirlenir. Bu kişi bildiri özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü aldığında erken kayıt yaptırmaktan sorumludur. Sunu masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır. Tamamlanmış ve verileri toplanmış fakat sonucu yazılmamış, sonuçlandırılmaya hazır bildiriler kabul edilir. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde atıfta bulunulmamalıdır.

Tam metin yönergesi daha sonra açıklanacaktır. Başvuru için gerekli bildiri özeti metni maksimum 250 kelimeden oluşmalıdır. Metin Times New Roman 12 punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Özet metni aşağıdaki başlıkları içermelidir:

1.) Bildiri Özeti Bilgileri

  • Bildiri Başlığı: Bildiri başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Örnek: Psikolojik Danışma Birimlerinde Temel Sorunlar)
  • Problem Durumu: Araştırma problemini yazınız.
  • Araştırma Yöntemi: Araştırma yönteminizi yazınız.
  • Bulgular: Araştırmanın beklenen veya geçici sonuçlarını yazınız.
  • Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeleri arasına virgül koyarak yazınız. Anahtar kelimelerin her birinin ilkinin baş harfi büyük olmalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 5 arasında olmalıdır. (Örnek: Psikolojik danışma, Sorunlar.)

2.) Yazar Bilgileri

  • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  • İsim küçük soyisim büyük harfle olmalı, iki soyisim varsa araya tire koyulmalıdır. Örnek: Çiğdem DEMİR-ÇELEBİ
  • Yazarların çalıştıkları kurumları ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir. Örnek; Marmara Üniversitesi, Ataürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
  • E-Posta: Kurum bilgisinden sonar e-posta adresi yazılmalıdır. Eğer sunan yazar iseniz, sisteme e-posta adresinizle giriş yapmalısınız. Bilgilendirme postası spam/gereksiz klasörüne düşebilir. Bu kısımları kontrol etmeyi unutmayınız.
  • Not: Çalışmanız en fazla 6 yazarlı olabilir.

ŞABLON