Tema ve Konular

Kongre Ana Teması

Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Kongre Ana Başlıkları / Konuları

 • Yükseköğretimde Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Süpervizyonu
 • Yükseköğretimde Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
 • Yükseköğretimde Hizmet Verecek Psikolojik Danışman Yeterlilikleri ve Eğitimi
 • Yükseköğretim Öğrencilerinin Genel Sorun Alanları
  • Akademik Hayatla İlgili Sorunlar
  • Sosyal Yaşamla İlgili Sorunlar
  • Ailevi Durumlar İle İlgili Sorunlar
  • Kişisel Sorunlar
  • Şehirle İlgili Sorunlar
  • Sosyal Medya Ve Teknoloji Bağımlılığı
  • Stresle Başa Çıkma
  • Kaygı / Fobi / Korkular İle Başa Çıkma
  • Problem Çözme
  • Hayır Diyebilme / Sınır Koyabilme
  • Özgüven Sorunu / Kendini İfade Etme
  • Genç Yetişkinliğe Uyum
  • Bütçe Yönetimi
  • Romantik İlişki Sorunları
  • Alkol, Uyuşturucu vb. Bağımlılıklarla Mücadele Edebilme
  • Alışveriş Bağımlılığı
  • Kişiliğini, Yeteneklerini ve İlgilerini Keşfetme
  • Öfke İle Başa Çıkma
  • Motivasyonu Arttırma
  • İletişim Becerileri
  • Çekingenlikle Baş Etme / Atılganlık Eğitimi
  • Gelecek Kaygısı Ve Amaç Oluşturma
  • Verimli Ders Çalışma / Dikkat Dağınıklığı
  • Zaman Yönetimi
 • Yükseköğretimde Karşılaşılan Özel Durum Alanları
  • Bağımlılık
  • Kültürel Çeşitlilik ve Kültürler Üstü Danışmanlık
  • Göç
  • Travma
  • Toplumsal Cinsiyet ve Psikolojik Danışma
 • Psikolojik Danışmada Önleyici Müdahaleler
 • Psikolojik Danışmada Farklı Yaklaşımlar
 • Psikolojik Danışmada Kriz ve Psikolojik İlk Yardım
 • Psikolojik Danışmada Karşılaşılan Etik İkilem ve Sorunlar
 • Yaşamın İlerleyen Evrelerine Hazırlık Açılış Psikolojik Danışma
 • Yükseköğretimde Bir Gereksinim: Oryantasyon ve Psikolojik Danışma
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilere Destek Açılış Psikolojik Danışma
 • Üniversite Yurtlarında Sorunlar, Önleme ve Müdahale
 • Yükseköğretimde Psikolojik Danışmada Sevk ve Refere Etme
 • Yükseköğretimde Psikolojik Danışma Uygulama Birimleri İşleyişi, Sorunlar ve Çözümler
 • Psikolojik Danışma Hizmetinde Üniversite ile Koordinasyon ve Kurumlar Arası İşbirliği