Önemli Tarihler

15 Eylül 2019Erken kayıt ödenmesi için son tarih
27 Eylül 2019Bildirim özetlerinin gönderilmesi için son tarih
01 Ekim 2019Kabul edilen bildirilerin ilanı
01 Kasım 2019Kongre programının ilanı
08 Kasım 2019Son kayıt ödenmesi için son tarih
30 Kasım 2019Tam metin gönderim bitiş tarihi