Önemli Tarihler

27 Eylül 2019Erken kayıt ödenmesi için son tarih
15 Ekim 2019Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
21 Ekim 2019Kabul edilen bildirilerin ilanı
25 Ekim 2019Kayıt ücretinin ödenmesi için son tarih
01 Kasım 2019Kongre programının ilanı
30 Kasım 2019Tam metin gönderim bitiş tarihi